Chính sách bảo mật

Đội ngũ phát triển website chungcuteccohomeanphu.com luôn mong muốn mang đến cho người dùng trải nghiệm tuyệt vời nhất có thể với sự bảo mật thông tin an toàn. Những thông tin trong chính sách bảo mật dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách thức thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin của chúng tôi.

1) Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin nào từ người dùng? 

Tất cả các thông tin người dùng trên website này được thu thập một cách công khai, hợp pháp. Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin người dùng dưới đây khi bạn truy cập và sử dụng website:
 • Thông tin cá nhân cơ bản của người dùng (họ tên, địa chỉ & phương thức liên lạc)
 • Những ý kiến, đóng góp, phản hồi của người dùng
 • Thông tin để nhận tư vấn từ người dùng
 • Dữ liệu về đường truyền Internet của người dùng (địa chỉ IP, thiết bị/trình duyệt sử dụng, thời gian sử dụng,….)
 • Dữ liệu về hành động của người trên website

2) Chúng tôi thu thập thông tin người dùng bằng cách nào:

 • Hệ thống và các công cụ liên quan sẽ giúp chúng tôi tự động thu thập các thông tin, dữ liệu về Internet và hành động của người dùng trên website
 • Các thông tin cá nhân của người dùng chỉ được thu thập khi bạn đồng ý cung cấp và cho phép chúng tôi sử dụng

3) Chúng tôi sử dụng các thông tin người dùng nhằm mục đích gì? 

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng các thông tin trên vào các mục đích được nêu dưới đây:
 • Sử dụng trong quá trình chỉnh sửa, cải thiện website
 • Sử dụng để xem xét về sự phát triển nội dung, giao diện website
 • Phân tích dữ liệu, độ hiệu quả của website
 • Xử lý các đóng góp, phản  hồi của người dùng
 • Cung cấp sự trợ giúp, tư vấn khi cần thiết